Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Triglicerydy optycznie czynne.

Triglicerydy optycznie czynne.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Produktami hydrolizy pewnego triglicerydu są glicerol oraz kwasy – palmitynowy
C15H31COOH i stearynowy C17H35COOH – w stosunku molowym 1 : 2.

Podaj liczbę wszystkich triglicerydów (bez uwzględniania stereoizomerów), które mogły być poddane opisanej reakcji hydrolizy. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) tego triglicerydu, który jest związkiem czynnym optycznie.

Liczba triglicerydów:

Triglicerydy optycznie czynne.