Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Wydajność przemiany chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI)

Wydajność przemiany chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Próbkę stałego chlorku sodu o masie 7,5 g poddano działaniu stężonego kwasu siarkowego(VI). Zaszła wówczas reakcja opisana równaniem:

Wydajność przemiany chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI)

Tę reakcję prowadzono aż do całkowitego zużycia chlorku sodu. Otrzymany w tej reakcji chlorowodór zebrano, rozpuszczono w wodzie i poddano działaniu tlenku manganu(IV),
w wyniku czego zaszła reakcja zgodnie z równaniem:

Wydajność przemiany chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI)

Powstały w tej przemianie chlor wprowadzono do wodnego roztworu jodku potasu i otrzymano 6,35 grama jodu zgodnie z równaniem:

Wydajność przemiany chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI)

Oblicz wydajność przemiany II, jeżeli przemiany I i III zaszły z wydajnością równą 100%.