Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Zmieszano w zbiorniku metan z tlenem.

Zmieszano w zbiorniku metan z tlenem.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W zbiorniku o stałej pojemności znajdowały się w pewnych warunkach ciśnienia i temperatury innych niż warunki normalne 2 mole metanu i 2 mole tlenu. Po zainicjowaniu reakcji przebiegła ona zgodnie z równaniem:

Zmieszano w zbiorniku metan z tlenem.

Napisz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano w zbiorniku metan z tlenem. Określ stosunek objętościowy tlenku węgla(IV) i pary wodnej w zbiorniku po zakończeniu reakcji. Stosunek objętościowy i masowy wyraź za pomocą najmniejszych liczb całkowitych.

Stosunek objętościowy V metanu : V tlenu =

Stosunek masowy m metanu : m tlenu =

Stosunek objętościowy V tlenku węgla(IV) : V pary wodnej =