Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Gazowy chlorowodór można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI)…

Gazowy chlorowodór można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI)…

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Gazowy chlorowodór można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI) na stałe chlorki, np. w reakcjach opisanych równaniami:

Gazowy chlorowodór można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI)…

Sporządzono 150 g mieszaniny zawierającej tylko NaCl i CaCl2, na którą podziałano stężonym kwasem siarkowym(VI) użytym w nadmiarze. W wyniku tego procesu otrzymano 58,24 dm3 chlorowodoru (w warunkach normalnych).
Oblicz skład wyjściowej mieszaniny w procentach masowych. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100%.