Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - hydrat chlorku wapnia

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - hydrat chlorku wapnia

hydrat chlorku wapnia

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Chlorek wapnia tworzy rozpuszczalne hydraty o wzorze ogólnym CaCl2 𝑛H2O. W zależności od temperatury w równowadze z roztworem nasyconym pozostają hydraty o różnych wartościach współczynnika 𝑛.
W temperaturze 40 °C jeden z hydratów chlorku wapnia rozpuszcza się w ilości 767,4 g na 100 g wody, a stężenie nasyconego roztworu chlorku wapnia wynosi 53,66 % masowych.


Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

 

Wykonaj obliczenia i napisz wzór opisanego hydratu chlorku wapnia.

hydrat chlorku wapnia

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Chlorek wapnia tworzy rozpuszczalne hydraty o wzorze ogólnym CaCl2 𝑛H2O. W zależności od temperatury w równowadze z roztworem nasyconym pozostają hydraty o różnych wartościach współczynnika 𝑛.
W temperaturze 40 °C jeden z hydratów chlorku wapnia rozpuszcza się w ilości 767,4 g na 100 g wody, a stężenie nasyconego roztworu chlorku wapnia wynosi 53,66 % masowych.


Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

 

Wykonaj obliczenia i napisz wzór opisanego hydratu chlorku wapnia.