Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Stężeniowa stała równowagi reakcji

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - Stężeniowa stała równowagi reakcji

Stężeniowa stała równowagi reakcji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Stężeniowa stała równowagi reakcji zilustrowanej poniższym równaniem:

 

Stężeniowa stała równowagi reakcji

 

w temperaturze T wynosi 1,0.

 

1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Stężeniowa stała równowagi reakcji

 

2. W reaktorze o pojemności 1,0 dm3 zmieszano w temperaturze
T tlenek węgla(IV) i wodór. Sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 10.

Oblicz początkową liczbę moli tlenku węgla(IV) i początkową liczbę moli wodoru w mieszaninie, jeżeli wiadomo, że do momentu ustalenia się stanu równowagi w temperaturze T przereagowało 60 % wodoru.

Stężeniowa stała równowagi reakcji

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Stężeniowa stała równowagi reakcji zilustrowanej poniższym równaniem:

 

Stężeniowa stała równowagi reakcji

 

w temperaturze T wynosi 1,0.

 

1. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

 

Stężeniowa stała równowagi reakcji

 

2. W reaktorze o pojemności 1,0 dm3 zmieszano w temperaturze
T tlenek węgla(IV) i wodór. Sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 10.

Oblicz początkową liczbę moli tlenku węgla(IV) i początkową liczbę moli wodoru w mieszaninie, jeżeli wiadomo, że do momentu ustalenia się stanu równowagi w temperaturze T przereagowało 60 % wodoru.