Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Substratem do otrzymywania pirytu jest kwas siarkowy (VI)

Substratem do otrzymywania pirytu jest kwas siarkowy (VI)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

W jednej z przemysłowych metod otrzymywania kwasu siarkowego(VI) jako substrat
pierwszego etapu stosuje się piryt (FeS2) – powszechnie występujący minerał.

Substratem do otrzymywania pirytu jest kwas siarkowy (VI)

W wyniku opisanego procesu – do którego na pierwszym etapie wykorzystano
100 gramów pirytu niezawierającego zanieczyszczeń – otrzymano wodny roztwór kwasu
siarkowego (VI) o stężeniu 96% masowych. Sumaryczna wydajność procesu była równa 85%.

Oblicz masę wodnego roztworu kwasu siarkowego(VI) uzyskanego w opisanym procesie.

Substratem do otrzymywania pirytu jest kwas siarkowy (VI)