Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Obliczanie pH roztworu octanu sodu.

Obliczanie pH roztworu octanu sodu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Jon CH3COO – występujący w wodnym roztworze octanu sodu jest niezbyt mocną zasadą
Brønsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem:

Obliczanie pH roztworu octanu sodu.

Równowagę tej reakcji opisuje stała dysocjacji zasadowej Kb, wyrażona następującym
równaniem:

Obliczanie pH roztworu octanu sodu.

Oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05 − ⋅ 3 mol dm w temperaturze
25 oC. Przyjmij, że reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych.

Obliczanie pH roztworu octanu sodu.

Wskazówki rozwiązania:

  • kwas octowy jak wszystkie kwasy organiczne jest kwasem słabym, to znaczy, że w roztworze wodnym dysocjuje część cząsteczek. 
  • octan sodu jest solą, to dobrze rozpuszczalny związek, który jest świetnym źródłem jonów octanowych.
  • zwróćmy uwagę, że stała dysocjacji nie zmienia się w zależności od stężenia, ale ma na nią wpływ temperatura.
  • iloczyn jonowy wody to iloczyn stężenia jonów: kationów hydrioniowych oraz anionów hydroksylowych 
  • suma pH i pOH wynosi 14