Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej grudzień 2013 - Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej grudzień 2013

Wróć do listy

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym. Podczas tego procesu przebiegły reakcje opisane równaniami:

Próbkę stopu glinu z magnezem o masie 10,00 gramów roztworzono w kwasie solnym.

Wydzielony podczas reakcji wodór zajął objętość 11,85 dm3 (w przeliczeniu na warunki normalne).

Oblicz skład tego stopu w procentach masowych.

Wskazówki:

  • Nie każdy metal reaguje z kwasem, szczególnie należy uważać na metale szlachetne, takie jak srebro, złoto, miedź i inne o dodatnim potencjale elektrochemicznym.
  • Kwasy utleniające z metalami szlachetnymi reagują nietypowo, często popełniany błąd przez uczniów. 
  • W zadaniach z dwoma równaniami reakcji możemy spodziewać się układu równań, jednak to nie jest reguła!