Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Reakcje jonowe z kationami glinu, potasu i magnezu.

Reakcje jonowe z kationami glinu, potasu i magnezu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W trzech probówkach I–III znajdują się rozmieszczone w przypadkowej kolejności wodne roztwory trzech soli: azotanu(V) glinu, azotanu(V) potasu i azotanu(V) magnezu. Te roztwory mają taką samą objętość V = 5 cm3 i jednakowe stężenie molowe

Reakcje jonowe z kationami glinu, potasu i magnezu.

W celu zidentyfikowania zawartości probówek przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie.
W etapie pierwszym do probówek dodano wodny roztwór wodorotlenku potasu.

Reakcje jonowe z kationami glinu, potasu i magnezu.

Po dodaniu niewielkiej ilości roztworu wodorotlenku potasu w probówkach I i II powstały białe osady, a w probówce III nie zaobserwowano objawów reakcji.
W etapie drugim doświadczenia do probówek z wytrąconymi osadami dodano kolejne porcje roztworu wodorotlenku potasu. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w probówce II.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas pierwszego etapu doświadczenia w probówce I.