Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023 - Chemia nieorganiczna

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023 - Chemia nieorganiczna

Chemia nieorganiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023

Wróć do listy

Jony FeO4 2– mogą powstać podczas reakcji Fe(OH)3 z jonami ClO– w nasyconym roztworze NaOH, zilustrowanej poniższym schematem:
Fe(OH)3 + ClO– + OH– → FeO42– + Cl– + H2O

Na podstawie: L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, Warszawa 1994.


Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij
współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji utleniania:

…… Fe(OH)3 + …… ClO– + …… OH– → …… FeO42– + …… Cl– + …… H2O

Chemia nieorganiczna

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023

Wróć do listy

Jony FeO4 2– mogą powstać podczas reakcji Fe(OH)3 z jonami ClO– w nasyconym roztworze NaOH, zilustrowanej poniższym schematem:
Fe(OH)3 + ClO– + OH– → FeO42– + Cl– + H2O

Na podstawie: L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, Warszawa 1994.


Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij
współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji utleniania:

…… Fe(OH)3 + …… ClO– + …… OH– → …… FeO42– + …… Cl– + …… H2O