Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - chemiczna podstawa metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - chemiczna podstawa metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami

chemiczna podstawa metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono opis jednej z najnowocześniejszych, a jednocześnie powszechnie stosowanej metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami antykorozyjnymi lub dekoracyjnymi.

Do malowania wykorzystuje się farby tworzące z wodą układy koloidalne. Malowanie zachodzi w wyniku przepływu prądu elektrycznego. W polu elektrycznym obdarzone ładunkiem elektrycznym koloidalne cząstki farby poruszają się do elektrody, którą jest karoseria samochodu. Proces nakładania powłoki prowadzi się z zastosowaniem prądu stałego o określonym napięciu.

 

Zaznacz nazwę zjawiska stanowiącego podstawę opisanego procesu.
A. elektroliza
B. elektroforeza
C. ekstrakcja
D. sedymentacja

chemiczna podstawa metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono opis jednej z najnowocześniejszych, a jednocześnie powszechnie stosowanej metody pokrywania karoserii samochodowych powłokami antykorozyjnymi lub dekoracyjnymi.

Do malowania wykorzystuje się farby tworzące z wodą układy koloidalne. Malowanie zachodzi w wyniku przepływu prądu elektrycznego. W polu elektrycznym obdarzone ładunkiem elektrycznym koloidalne cząstki farby poruszają się do elektrody, którą jest karoseria samochodu. Proces nakładania powłoki prowadzi się z zastosowaniem prądu stałego o określonym napięciu.

 

Zaznacz nazwę zjawiska stanowiącego podstawę opisanego procesu.
A. elektroliza
B. elektroforeza
C. ekstrakcja
D. sedymentacja