Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - definicja kwasu i zasady Brønsteda

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - definicja kwasu i zasady Brønsteda

definicja kwasu i zasady Brønsteda

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono reakcje zgodnie ze schematem:

definicja kwasu i zasady Brønsteda


Wpisz do schematu wzory odpowiednich drobin, tak aby powstało równanie reakcji 3. w formie jonowej skróconej. Zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda.

definicja kwasu i zasady Brønsteda

Organiczny związek otrzymany w reakcji 3. zmieszano z bromem (w stosunku molowym 1 : 1) i poddano reakcji w obecności światła.

Narysuj wzór półstrukturalny lub uproszczony organicznego produktu opisanej reakcji i uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

definicja kwasu i zasady Brønsteda

definicja kwasu i zasady Brønsteda

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Przeprowadzono reakcje zgodnie ze schematem:

definicja kwasu i zasady Brønsteda


Wpisz do schematu wzory odpowiednich drobin, tak aby powstało równanie reakcji 3. w formie jonowej skróconej. Zastosuj definicję kwasu i zasady Brønsteda.

definicja kwasu i zasady Brønsteda

Organiczny związek otrzymany w reakcji 3. zmieszano z bromem (w stosunku molowym 1 : 1) i poddano reakcji w obecności światła.

Narysuj wzór półstrukturalny lub uproszczony organicznego produktu opisanej reakcji i uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

definicja kwasu i zasady Brønsteda