Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Metody otrzymywania wodoru

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Metody otrzymywania wodoru

Metody otrzymywania wodoru

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Gazowy wodór wydziela się w reakcjach różnych metali z kwasami, a najaktywniejsze metale redukują wodę do wodoru. Na zajęciach koła chemicznego uczniowie mieli zaprojektować laboratoryjną metodę otrzymywania wodoru, inną niż stosowane powszechnie działanie kwasem solnym na cynk.
Zaproponowano przeprowadzenie następujących reakcji:

uczeń A
magnezu z kwasem octowym;
uczeń B
potasu z wodą;
uczeń C
cynku ze stężonym kwasem azotowym(V).
Nauczyciel stwierdził, że wodór powstaje w dwóch spośród zaproponowanych reakcji, ale tylko jedna z nich jest możliwa do przeprowadzenia w szkolnej pracowni chemicznej.


Napisz, który uczeń poprawnie zaprojektował doświadczenie. Wyjaśnij, dlaczego
druga propozycja doświadczenia, w którym również powstaje wodór, była
nieodpowiednia. Odwołaj się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących w szkolnej pracowni chemicznej.


Doświadczenie poprawnie zaprojektował uczeń:

Wyjaśnienie:

Metody otrzymywania wodoru

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Gazowy wodór wydziela się w reakcjach różnych metali z kwasami, a najaktywniejsze metale redukują wodę do wodoru. Na zajęciach koła chemicznego uczniowie mieli zaprojektować laboratoryjną metodę otrzymywania wodoru, inną niż stosowane powszechnie działanie kwasem solnym na cynk.
Zaproponowano przeprowadzenie następujących reakcji:

uczeń A
magnezu z kwasem octowym;
uczeń B
potasu z wodą;
uczeń C
cynku ze stężonym kwasem azotowym(V).
Nauczyciel stwierdził, że wodór powstaje w dwóch spośród zaproponowanych reakcji, ale tylko jedna z nich jest możliwa do przeprowadzenia w szkolnej pracowni chemicznej.


Napisz, który uczeń poprawnie zaprojektował doświadczenie. Wyjaśnij, dlaczego
druga propozycja doświadczenia, w którym również powstaje wodór, była
nieodpowiednia. Odwołaj się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących w szkolnej pracowni chemicznej.


Doświadczenie poprawnie zaprojektował uczeń:

Wyjaśnienie: