Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - określanie odczynu różnych roztworów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - określanie odczynu różnych roztworów

określanie odczynu różnych roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory następujących substancji:
1. kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,5 mol dm3

2. kwasu octowego (etanowego) o stężeniu 0,5 mol dm3

3. wodorotlenku baru o pH = 11

4. wodorotlenku potasu o pH = 11.


Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


Wartość pH roztworu kwasu azotowego(V) jest (większa niż / mniejsza niż / taka sama jak) wartość pH roztworu kwasu octowego.

Spośród roztworów o odczynie zasadowym mniejsze stężenie molowe ma roztwór numer (3 / 4).

określanie odczynu różnych roztworów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Przygotowano wodne roztwory następujących substancji:
1. kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,5 mol dm3

2. kwasu octowego (etanowego) o stężeniu 0,5 mol dm3

3. wodorotlenku baru o pH = 11

4. wodorotlenku potasu o pH = 11.


Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.


Wartość pH roztworu kwasu azotowego(V) jest (większa niż / mniejsza niż / taka sama jak) wartość pH roztworu kwasu octowego.

Spośród roztworów o odczynie zasadowym mniejsze stężenie molowe ma roztwór numer (3 / 4).