Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - otrzymywanie soli w różnych reakcjach

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - otrzymywanie soli w różnych reakcjach

otrzymywanie soli w różnych reakcjach

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Sole można otrzymać m.in. w reakcjach:
1. soli kwasu I z kwasem II mocniejszym od kwasu I

2. wodorotlenku z tlenkiem kwasowym.

 

1. Uzupełnij schemat doświadczenia (s. 9), w którym można otrzymać:
w kolbie rozpuszczalną w wodzie sól metodą 1.

w probówce nierozpuszczalną sól metodą 2.

Wzory użytych odczynników wybierz spośród następujących:

KOH (aq)
HCl (aq) C6H5OH
Ba(OH)2 (aq)
Na2CO3 (aq) (NH4)3PO4 (aq)
Następnie napisz w formie jonowej równania reakcji, które zaszły w kolbie oraz
w probówce podczas tego doświadczenia.

otrzymywanie soli w różnych reakcjach

Równanie reakcji zachodzącej w kolbie:

 

Równanie reakcji zachodzącej w probówce:

 

 

2. Podczas opisanego doświadczenia dodano z wkraplacza do kolby stechiometryczną ilość reagenta.

Spośród czynności, których nazwy podano poniżej, wybierz tę, którą należy wykonać w celu wyodrębnienia jonowego produktu reakcji z mieszaniny poreakcyjnej, powstałej w kolbie. Zaznacz jej nazwę.

odparowanie pod wyciągiem
odwirowanie

sączenie

otrzymywanie soli w różnych reakcjach

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Sole można otrzymać m.in. w reakcjach:
1. soli kwasu I z kwasem II mocniejszym od kwasu I

2. wodorotlenku z tlenkiem kwasowym.

 

1. Uzupełnij schemat doświadczenia (s. 9), w którym można otrzymać:
w kolbie rozpuszczalną w wodzie sól metodą 1.

w probówce nierozpuszczalną sól metodą 2.

Wzory użytych odczynników wybierz spośród następujących:

KOH (aq)
HCl (aq) C6H5OH
Ba(OH)2 (aq)
Na2CO3 (aq) (NH4)3PO4 (aq)
Następnie napisz w formie jonowej równania reakcji, które zaszły w kolbie oraz
w probówce podczas tego doświadczenia.

otrzymywanie soli w różnych reakcjach

Równanie reakcji zachodzącej w kolbie:

 

Równanie reakcji zachodzącej w probówce:

 

 

2. Podczas opisanego doświadczenia dodano z wkraplacza do kolby stechiometryczną ilość reagenta.

Spośród czynności, których nazwy podano poniżej, wybierz tę, którą należy wykonać w celu wyodrębnienia jonowego produktu reakcji z mieszaniny poreakcyjnej, powstałej w kolbie. Zaznacz jej nazwę.

odparowanie pod wyciągiem
odwirowanie

sączenie