Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami

otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

W trzech ponumerowanych probówkach znajdowały się bezbarwne wodne roztwory: azotanu(V) srebra(I), chlorku glinu i wodorotlenku potasu. Roztwory mieszano ze sobą, a obserwacje z przeprowadzonych doświadczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami

otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

W trzech ponumerowanych probówkach znajdowały się bezbarwne wodne roztwory: azotanu(V) srebra(I), chlorku glinu i wodorotlenku potasu. Roztwory mieszano ze sobą, a obserwacje z przeprowadzonych doświadczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

otrzymywanie wodorotlenków i soli różnymi metodami