Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.

Równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Anion tlenkowy O2– jest zasadą Brønsteda mocniejszą niż jon wodorotlenkowy OH–. Jon
tlenkowy nie występuje w wodnych roztworach, ponieważ jako bardzo mocna zasada reaguje z cząsteczką wody.

Napisz równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.