Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - rozpuszczalność amoniaku w wodzie

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - rozpuszczalność amoniaku w wodzie

rozpuszczalność amoniaku w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W temperaturze 25 °C rozpuszczalność amoniaku w wodzie jest równa 46 g w 100 g wody.

Na podstawie: K. H. Lautenschläger i in., Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.


Oblicz pH wodnego roztworu amoniaku nasyconego w tej temperaturze, jeżeli jego gęstość jest równa 𝟎, 𝟗𝟏 𝐠 𝐜𝐦𝟑. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

rozpuszczalność amoniaku w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

W temperaturze 25 °C rozpuszczalność amoniaku w wodzie jest równa 46 g w 100 g wody.

Na podstawie: K. H. Lautenschläger i in., Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.


Oblicz pH wodnego roztworu amoniaku nasyconego w tej temperaturze, jeżeli jego gęstość jest równa 𝟎, 𝟗𝟏 𝐠 𝐜𝐦𝟑. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.