Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - roztwór fenoloftaleiny

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - roztwór fenoloftaleiny

roztwór fenoloftaleiny

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek z wodnym roztworem Na2SO3 dodano:
do probówki 1. kilka kropel roztworu fenoloftaleiny

do probówki 2. nadmiar stężonego HCl (aq).

 

1. Wygląd zawartości probówki 1. po dodaniu do niej roztworu
fenoloftaleiny pokazano na zdjęciu.

roztwór fenoloftaleiny

Wpisz do schematu wzory odpowiednich drobin tak,
aby powstało równanie procesu decydującego o odczynie
roztworu w probówce 1. Zastosuj definicję kwasu i zasady
Brønsteda.

roztwór fenoloftaleiny

 

2. Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia w probówce 2. po dodaniu odczynnika. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która była przyczyną
zaobserwowanych zmian.


Obserwacje:

Równanie reakcji:

roztwór fenoloftaleiny

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek z wodnym roztworem Na2SO3 dodano:
do probówki 1. kilka kropel roztworu fenoloftaleiny

do probówki 2. nadmiar stężonego HCl (aq).

 

1. Wygląd zawartości probówki 1. po dodaniu do niej roztworu
fenoloftaleiny pokazano na zdjęciu.

roztwór fenoloftaleiny

Wpisz do schematu wzory odpowiednich drobin tak,
aby powstało równanie procesu decydującego o odczynie
roztworu w probówce 1. Zastosuj definicję kwasu i zasady
Brønsteda.

roztwór fenoloftaleiny

 

2. Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia w probówce 2. po dodaniu odczynnika. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która była przyczyną
zaobserwowanych zmian.


Obserwacje:

Równanie reakcji: