Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W trzech probówkach (IIII) umieszczono wodne roztwory soli potasu zawierających chrom na VI stopniu utlenienia. Zawartość probówki III zakwaszono. Następnie do każdej probówki dodano jeden odczynnik wybrany z poniższej listy:

wodny roztwór wodorotlenku potasu

wodny roztwór azotanu(V) sodu

wodny roztwór azotanu(V) srebra(I)

wodny roztwór siarczanu(IV) potasu.


Schemat doświadczenia i opis wyglądu zawartości probówek IIII przed reakcją i po jej zakończeniu przedstawiono w poniższej tabeli.

Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I po dodaniu wybranego odczynnika do roztworu soli chromu(VI) oraz napisz nazwę lub wzór odczynnika, który dodano do probówki II w opisanym doświadczeniu.

Równanie reakcji zachodzącej w probówce I:


Nazwa lub wzór odczynnika dodanego do probówki II:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce III po dodaniu wybranego odczynnika do roztworu soli chromu(VI) z dodatkiem H2SO4.

 

3. Uzupełnij poniższe zdania wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Reakcja redoks przebiegła w probówce (I / II / III). Sól chromu(VI) pełni w tej przemianie funkcję (reduktora / utleniacza).

Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

W trzech probówkach (IIII) umieszczono wodne roztwory soli potasu zawierających chrom na VI stopniu utlenienia. Zawartość probówki III zakwaszono. Następnie do każdej probówki dodano jeden odczynnik wybrany z poniższej listy:

wodny roztwór wodorotlenku potasu

wodny roztwór azotanu(V) sodu

wodny roztwór azotanu(V) srebra(I)

wodny roztwór siarczanu(IV) potasu.


Schemat doświadczenia i opis wyglądu zawartości probówek IIII przed reakcją i po jej zakończeniu przedstawiono w poniższej tabeli.

Roztwory soli potasu zawierające chrom na VI stopniu utlenienia

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce I po dodaniu wybranego odczynnika do roztworu soli chromu(VI) oraz napisz nazwę lub wzór odczynnika, który dodano do probówki II w opisanym doświadczeniu.

Równanie reakcji zachodzącej w probówce I:


Nazwa lub wzór odczynnika dodanego do probówki II:

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w probówce III po dodaniu wybranego odczynnika do roztworu soli chromu(VI) z dodatkiem H2SO4.

 

3. Uzupełnij poniższe zdania wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Reakcja redoks przebiegła w probówce (I / II / III). Sól chromu(VI) pełni w tej przemianie funkcję (reduktora / utleniacza).