Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - sole trudno rozpuszczalne w wodzie

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - sole trudno rozpuszczalne w wodzie

sole trudno rozpuszczalne w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Chlorek ołowiu(II) i jodek ołowiu(II) są solami trudno rozpuszczalnymi w wodzie, ale wartości ich iloczynu rozpuszczalności znacznie się różnią. Na zdjęciach przedstawiono świeżo wytrącone osady: chlorku ołowiu(II) w probówce 1. i jodku ołowiu(II) w probówce 2.

sole trudno rozpuszczalne w wodzie

Aby doświadczalnie potwierdzić, że obie sole są trudno rozpuszczalne w wodzie oraz że rozpuszczalność jodku ołowiu(II) jest znacznie mniejsza niż rozpuszczalność chlorku ołowiu(II), przygotowano zestaw laboratoryjny składający się:
z probówki, w której umieszczono 2 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
ze zlewki z wodnym roztworem chlorku potasu o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
ze zlewki z wodnym roztworem jodku potasu o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
z wielomiarowych pipet

 

1.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji strącania chlorku ołowiu(II).

 

2. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie doświadczenia roztwór, który należy
dodać do wodnego roztworu azotanu(V) ołowiu(II):

jako pierwszy w I etapie doświadczenia

jako drugi w II etapie doświadczenia,

aby w obu etapach nastąpiły wyraźne zmiany wyglądu zawartości probówki.


Opisz zmiany, jakie można zaobserwować podczas I etapu doświadczenia, a następnie podczas II etapu doświadczenia.

sole trudno rozpuszczalne w wodzie


Obserwowane zmiany
:


I etap:

II etap:

sole trudno rozpuszczalne w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Chlorek ołowiu(II) i jodek ołowiu(II) są solami trudno rozpuszczalnymi w wodzie, ale wartości ich iloczynu rozpuszczalności znacznie się różnią. Na zdjęciach przedstawiono świeżo wytrącone osady: chlorku ołowiu(II) w probówce 1. i jodku ołowiu(II) w probówce 2.

sole trudno rozpuszczalne w wodzie

Aby doświadczalnie potwierdzić, że obie sole są trudno rozpuszczalne w wodzie oraz że rozpuszczalność jodku ołowiu(II) jest znacznie mniejsza niż rozpuszczalność chlorku ołowiu(II), przygotowano zestaw laboratoryjny składający się:
z probówki, w której umieszczono 2 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
ze zlewki z wodnym roztworem chlorku potasu o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
ze zlewki z wodnym roztworem jodku potasu o stężeniu 0,1 mol dm
⁻³
z wielomiarowych pipet

 

1.Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji strącania chlorku ołowiu(II).

 

2. Wybierz i zaznacz na poniższym schemacie doświadczenia roztwór, który należy
dodać do wodnego roztworu azotanu(V) ołowiu(II):

jako pierwszy w I etapie doświadczenia

jako drugi w II etapie doświadczenia,

aby w obu etapach nastąpiły wyraźne zmiany wyglądu zawartości probówki.


Opisz zmiany, jakie można zaobserwować podczas I etapu doświadczenia, a następnie podczas II etapu doświadczenia.

sole trudno rozpuszczalne w wodzie


Obserwowane zmiany
:


I etap:

II etap: