Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do trzech probówek I, II i III zawierających jednakowe objętości kwasu solnego o takim samym stężeniu molowym wprowadzono granulki trzech różnych metali, zgodnie z poniższym schematem.

 

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego


Przebieg reakcji z
aobserwowano tylko w jednej probówce.

 

1. Rozstrzygnij, którą probówkę: I, II czy III, przedstawiono na zdjęciu. Uzasadnij wybór. W uzasadnieniu porównaj wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego i półogniw metalicznych dla badanych metali.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Jeden z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, przeprowadzono w tlenek o wzorze ogólnym MeO (gdzie Me oznacza metal), który następnie poddano reakcji z kwasem siarkowym(VI). Wynik opisanych przemian przedstawiono na zdjęciu.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji tlenku metalu z kwasem siarkowym(VI). Użyj symbolu chemicznego tego metalu.

 

3. Drugi z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, dodano do probówki zawierającej stężony kwas azotowy(V). Efekt doświadczenia przedstawiono na zdjęciu.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Napisz wzór sumaryczny barwnego, gazowego produktu reakcji.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do trzech probówek I, II i III zawierających jednakowe objętości kwasu solnego o takim samym stężeniu molowym wprowadzono granulki trzech różnych metali, zgodnie z poniższym schematem.

 

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego


Przebieg reakcji z
aobserwowano tylko w jednej probówce.

 

1. Rozstrzygnij, którą probówkę: I, II czy III, przedstawiono na zdjęciu. Uzasadnij wybór. W uzasadnieniu porównaj wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego i półogniw metalicznych dla badanych metali.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Jeden z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, przeprowadzono w tlenek o wzorze ogólnym MeO (gdzie Me oznacza metal), który następnie poddano reakcji z kwasem siarkowym(VI). Wynik opisanych przemian przedstawiono na zdjęciu.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji tlenku metalu z kwasem siarkowym(VI). Użyj symbolu chemicznego tego metalu.

 

3. Drugi z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, dodano do probówki zawierającej stężony kwas azotowy(V). Efekt doświadczenia przedstawiono na zdjęciu.

wartości standardowego potencjału półogniwa wodorowego

Napisz wzór sumaryczny barwnego, gazowego produktu reakcji.