Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Otrzymywanie wodnych roztworów soli.

Otrzymywanie wodnych roztworów soli.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

W temperaturze T stała dysocjacji kwasowej kwasu etanowego (octowego) jest równa Ka = 1,8 · 10–5, a stała dysocjacji zasadowej amoniaku jest równa Kb = 1,8 · 10–5.
Przeprowadzono doświadczenie, w którym po zmieszaniu reagentów w stosunku stechiometrycznym powstały wodne roztwory soli o temperaturze T. Odczyn roztworu wodnego otrzymanej soli:
• w probówce I był zasadowy;
• w probówce II – kwasowy;
• w probówce III – obojętny.

Uzupełnij schemat przeprowadzonego doświadczenia. Wpisz wzory użytych odczynników wybranych spośród:
NH3 (aq)

CO2 (g)

K (s)

HCl(aq)

Otrzymywanie wodnych roztworów soli.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania tej soli, której wodny roztwór powstał w probówce I.
…………………………………………………………………………………………………..