Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcja dysproporcjonowania kwasu fosfonowego.

Reakcja dysproporcjonowania kwasu fosfonowego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Podczas ogrzewania kwas fosfonowy H3PO3 (H2PHO3) ulega reakcji dysproporcjonowania, w wyniku której powstają kwas ortofosforowy(V) i fosforowodór.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji.