Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcja anionu tlenkowego z wodą.

Reakcja anionu tlenkowego z wodą.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Anion tlenkowy O2– jest zasadą Brønsteda mocniejszą niż jon wodorotlenkowy OH–. Jon tlenkowy nie występuje w wodnych roztworach, ponieważ jako bardzo mocna zasada reaguje
z cząsteczką wody.

Napisz równanie reakcji anionu tlenkowego z cząsteczką wody.