Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Uszereguj wodne roztwory elektrolitów zgodnie z pH

Uszereguj wodne roztwory elektrolitów zgodnie z pH

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 3 mol dm− ⋅ . Poniżej podano wzory tych elektrolitów.

Uszereguj wodne roztwory elektrolitów zgodnie z pH

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.

Uszereguj wodne roztwory elektrolitów zgodnie z pH