Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Wodorotlenek niklu oraz sole niklu. Zmiany barw.

Wodorotlenek niklu oraz sole niklu. Zmiany barw.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Wodorotlenek niklu(II) strąca się jako zielonkawy osad z wodnego roztworu soli niklu(II) pod
działaniem wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Wodorotlenek niklu(II) nie rozpuszcza się
w nadmiarze zasady, ale reaguje z kwasami. Pod wpływem utleniaczy ten wodorotlenek
przechodzi w czarnobrunatny wodorotlenek niklu(III).

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa,
Warszawa 2001.

Do probówki zawierającej zielony roztwór chlorku niklu(II) dodano wodny roztwór
wodorotlenku sodu, a następnie – bezbarwny wodny roztwór chloranu(I) sodu, zgodnie ze
schematem:

Wodorotlenek niklu oraz sole niklu. Zmiany barw.

Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po
reakcji II. Uwzględnij rodzaj mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę.

Wodorotlenek niklu oraz sole niklu. Zmiany barw.