Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Wodny roztwór etanianu magnezu i etanianu sodu.

Wodny roztwór etanianu magnezu i etanianu sodu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy
Wodny roztwór etanianu magnezu i etanianu sodu.

W dwóch nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory dwóch soli (każdy roztwór w innej probówce). Wiadomo, że jednym roztworem jest wodny roztwór etanianu (octanu) magnezu, a drugim – wodny roztwór etanianu (octanu) sodu.

Oceń, czy po dodaniu wodnego roztworu kwasu ortofosforowego(V) do obu probówek i ogrzaniu ich zawartości możliwe będzie wskazanie, w której probówce znajdował się wodny roztwór etanianu magnezu, a w której – wodny roztwór etanianu sodu. Odpowiedź uzasadnij.