Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Reakcja wodorotlenku sodu z kwasem ortofosforowym(V)

Reakcja wodorotlenku sodu z kwasem ortofosforowym(V)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Na podstawie równania reakcji zapisanego w formie cząsteczkowej podaj, w jakim stosunku molowym i masowym reaguje wodorotlenek sodu z kwasem ortofosforowym(V), jeżeli jedynymi produktami są sól obojętna i woda.

Cząsteczkowe równanie reakcji:

Stosunek molowy wodorotlenku do kwasu:

Stosunek masowy wodorotlenku do kwasu: