Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Utlenianie siarczku miedzi(II) kwasem azotowym(V)

Utlenianie siarczku miedzi(II) kwasem azotowym(V)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu pierwszego etapu reakcji utleniania siarczku miedzi(II) kwasem azotowym(V):

Utlenianie siarczku miedzi(II) kwasem azotowym(V)

Bilans elektronowy