Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Pary kwas-zasada. Teoria Bronsteda.

Pary kwas-zasada. Teoria Bronsteda.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Dane są wzory sześciu cząsteczek i jonów:

Pary kwas-zasada. Teoria Bronsteda.

Spośród wymienionych powyżej wzorów wybierz i wpisz do tabeli wzory tych drobin,
które zgodnie z teorią Brønsteda stanowią sprzężone pary kwas–zasada.

Pary kwas-zasada. Teoria Bronsteda.