Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Porówanie charakteru kwasowego fenolu, kwasu węglowego i kwasu chlorowodorowego

Porówanie charakteru kwasowego fenolu, kwasu węglowego i kwasu chlorowodorowego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń można porównać charakter kwasowy fenolu, kwasu solnego i kwasu węglowego.

Zaprojektuj jedno doświadczenie, którym potwierdzisz, że spośród wymienionych substancji najmocniejszym kwasem jest kwas solny, a najsłabszym – fenol. W tym celu uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz wzory wszystkich związków, których wodnych roztworów należy użyć w doświadczeniu. Substancje wybierz spośród następujących:

Porówanie charakteru kwasowego fenolu, kwasu węglowego i kwasu chlorowodorowego

Wszystkie roztwory były świeżo przygotowane.

Porówanie charakteru kwasowego fenolu, kwasu węglowego i kwasu chlorowodorowego

Napisz, co będzie można zaobserwować podczas przeprowadzonego doświadczenia.

Kolba:

Probówka:

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w kolbie i w probówce podczas przeprowadzonego doświadczenia.

Równanie reakcji zachodzącej w kolbie:

Równanie reakcji zachodzącej w probówce: