Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Reakcja cykloheksanolu z manganianem(VII) potasu

Reakcja cykloheksanolu z manganianem(VII) potasu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Cykloheksanol reaguje z manganianem(VII) potasu w środowisku kwasowym zgodnie z poniższym schematem.

Reakcja cykloheksanolu z manganianem(VII) potasu

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących w czasie opisanej przemiany. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym. Dobierz współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji redukcji:

Równanie reakcji utleniania:

Reakcja cykloheksanolu z manganianem(VII) potasu