Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Wzory sześciu związków organicznych.

Wzory sześciu związków organicznych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzory sześciu związków organicznych.

Wzory sześciu związków organicznych.

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.
1. Octan fenylu jest produktem reakcji związków oznaczonych numerami …………. i ………… .
2. Izomerami są związki oznaczone numerami …………. i ………… .
3. W wyniku redukcji związku oznaczonego numerem I powstaje związek oznaczony
numerem ………… .