Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - budowa monosacharydów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła - budowa monosacharydów

budowa monosacharydów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniższe wzory ilustrują budowę dwóch monosacharydów:

budowa monosacharydów

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie. W pierwszym etapie do probówek zawierających oddzielnie wodne roztwory monosacharydów dodano wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), a następnie – nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu.
Zawartości probówek dokładnie wymieszano. W drugim etapie doświadczenia zawartości obu probówek ogrzano.

Na fotografiach pokazano wygląd zawartości dwóch probówek (A–B).

budowa monosacharydów


Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

budowa monosacharydów

budowa monosacharydów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Poniższe wzory ilustrują budowę dwóch monosacharydów:

budowa monosacharydów

Przeprowadzono dwuetapowe doświadczenie. W pierwszym etapie do probówek zawierających oddzielnie wodne roztwory monosacharydów dodano wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), a następnie – nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu.
Zawartości probówek dokładnie wymieszano. W drugim etapie doświadczenia zawartości obu probówek ogrzano.

Na fotografiach pokazano wygląd zawartości dwóch probówek (A–B).

budowa monosacharydów


Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

budowa monosacharydów