Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - ciąg przemian chemicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - ciąg przemian chemicznych

ciąg przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne, umownie oznaczone literami A, B, C i D, a produktem ostatecznym jest 2-bromopropan. Związek B jest izomerem, w którym atom chloru jest przyłączony do atomu węgla o niższej rzędowości.

 

ciąg przemian chemicznych

 

1. Napisz równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 3. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Reakcja 1.:

Reakcja 3.:

 

2. Uzupełnij poniższą tabelę. Określ typ reakcji 2. (addycja, eliminacja, substytucja) oraz jej mechanizm (rodnikowy, elektrofilowy, nukleofilowy).

ciąg przemian chemicznych

ciąg przemian chemicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne, umownie oznaczone literami A, B, C i D, a produktem ostatecznym jest 2-bromopropan. Związek B jest izomerem, w którym atom chloru jest przyłączony do atomu węgla o niższej rzędowości.

 

ciąg przemian chemicznych

 

1. Napisz równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 3. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Reakcja 1.:

Reakcja 3.:

 

2. Uzupełnij poniższą tabelę. Określ typ reakcji 2. (addycja, eliminacja, substytucja) oraz jej mechanizm (rodnikowy, elektrofilowy, nukleofilowy).

ciąg przemian chemicznych