Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - identyfikacja pewnego alkoholu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła - identyfikacja pewnego alkoholu

identyfikacja pewnego alkoholu

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Ester o wzorze sumarycznym C5H10O2 poddano hydrolizie w środowisku kwasowym i otrzymano kwas A oraz alkohol X. W wyniku przeprowadzonych badań kwasu i alkoholu ustalono, że:
po tym, jak do roztworu manganianu(VII) potasu zakwaszonego kwasem siarkowym(VI) dodano wodny roztwór kwasu A, nastąpiło odbarwienie zawartości probówki, a także zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego i bezwonnego gazu

w wyniku przepuszczenia oparów alkoholu X nad rozżarzonym tlenkiem miedzi(II)
powstaje związek, który nie wykazuje właściwości redukujących w próbie Tollensa.

Uzupełnij poniższą tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) kwasu A i alkoholu X oraz napisz nazwę systematyczną alkoholu X.

identyfikacja pewnego alkoholu

identyfikacja pewnego alkoholu

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 stara formuła

Wróć do listy

Ester o wzorze sumarycznym C5H10O2 poddano hydrolizie w środowisku kwasowym i otrzymano kwas A oraz alkohol X. W wyniku przeprowadzonych badań kwasu i alkoholu ustalono, że:
po tym, jak do roztworu manganianu(VII) potasu zakwaszonego kwasem siarkowym(VI) dodano wodny roztwór kwasu A, nastąpiło odbarwienie zawartości probówki, a także zaobserwowano wydzielenie bezbarwnego i bezwonnego gazu

w wyniku przepuszczenia oparów alkoholu X nad rozżarzonym tlenkiem miedzi(II)
powstaje związek, który nie wykazuje właściwości redukujących w próbie Tollensa.

Uzupełnij poniższą tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) kwasu A i alkoholu X oraz napisz nazwę systematyczną alkoholu X.

identyfikacja pewnego alkoholu