Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023 - Identyfikacja próbek czterech kwasów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023 - Identyfikacja próbek czterech kwasów

Identyfikacja próbek czterech kwasów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023

Wróć do listy

Przygotowano próbki czterech kwasów:
• CH3COOH
• CH2ClCOOH
• CHCl2COOH
• CCl3COOH

Wszystkie roztwory miały jednakową objętość. Stężenie molowe każdego kwasu było równe 1 mol ∙ dm–3. Do roztworów tych kwasów, znajdujących się w probówkach w przypadkowej kolejności, dodano po pięć kropli roztworu fioletu metylowego, który jest wskaźnikiem pH. Wyniki doświadczenia przedstawiono na zdjęciach.

Identyfikacja próbek czterech kwasów

1. Na podstawie informacji wstępnej wybierz probówkę, w której znajduje się roztwór najmocniejszego kwasu, i dokończ zdania.

Roztwór najmocniejszego kwasu znajduje się w probówce oznaczonej literą:   .

Wzór tego kwasu to: …. wzór półstrukturalny (grupowy)

Wyjaśnij, dlaczego wybrany kwas wykazuje największą moc. W wyjaśnieniu odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.

Wyjaśnienie:

 

 

2. Uzupełnij tabelę. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) najsłabszego kwasu użytego w tym doświadczeniu oraz wartość p𝑲𝐚 tego kwasu.

Identyfikacja próbek czterech kwasów

Identyfikacja próbek czterech kwasów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2023

Wróć do listy

Przygotowano próbki czterech kwasów:
• CH3COOH
• CH2ClCOOH
• CHCl2COOH
• CCl3COOH

Wszystkie roztwory miały jednakową objętość. Stężenie molowe każdego kwasu było równe 1 mol ∙ dm–3. Do roztworów tych kwasów, znajdujących się w probówkach w przypadkowej kolejności, dodano po pięć kropli roztworu fioletu metylowego, który jest wskaźnikiem pH. Wyniki doświadczenia przedstawiono na zdjęciach.

Identyfikacja próbek czterech kwasów

1. Na podstawie informacji wstępnej wybierz probówkę, w której znajduje się roztwór najmocniejszego kwasu, i dokończ zdania.

Roztwór najmocniejszego kwasu znajduje się w probówce oznaczonej literą:   .

Wzór tego kwasu to: …. wzór półstrukturalny (grupowy)

Wyjaśnij, dlaczego wybrany kwas wykazuje największą moc. W wyjaśnieniu odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.

Wyjaśnienie:

 

 

2. Uzupełnij tabelę. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) najsłabszego kwasu użytego w tym doświadczeniu oraz wartość p𝑲𝐚 tego kwasu.

Identyfikacja próbek czterech kwasów