Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Chemia: EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022 - Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Naftalen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C10H8, będący najprostszym policyklicznym węglowodorem aromatycznym o dwóch skondensowanych pierścieniach. Jego wzór przedstawiono poniżej.

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Naftalen ma właściwości podobne do benzenu, np. ulega analogicznym reakcjom chemicznym, jednak w przeciwieństwie do benzenu ten związek dość łatwo utlenia się pod wpływem silnych utleniaczy.

W reakcji monochlorowania naftalenu powstają dwa izomeryczne produkty.

1. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch izomerycznych
monochloropochodnych naftalenu, które powstają w reakcji tego związku z chlorem,
przebiegającej w obecności odpowiedniego katalizatora.

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych
w każdym nawiasie.


Monochlorowanie naftalenu jest przykładem reakcji (substytucji / addycji / eliminacji)
przebiegającej według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).
Funkcję katalizatora w tej reakcji mo pełnić (związki żelaza(III) / jony OH).

 

3. W odpowiednich warunkach naftalen może zostać utleniony zgodnie z poniższym schematem:

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

W tej reakcji powstaje również tlenek węgla(IV).

Uzupełnij tabelę wpisz formalny stopień utlenienia: atomu węgla oznaczonego literą 𝒂 we wzorze cząsteczki naftalenu oraz atomów węgla oznaczonych literami 𝒃 i 𝒄 we wzorze produktu reakcji. Napisz, ile moli elektronów oddaje 1 mol naftalenu w opisanym procesie utlenienia.

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Liczba moli elektronów:

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM ROZSZERZONY MARZEC 2022

Wróć do listy

Naftalen to organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C10H8, będący najprostszym policyklicznym węglowodorem aromatycznym o dwóch skondensowanych pierścieniach. Jego wzór przedstawiono poniżej.

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Naftalen ma właściwości podobne do benzenu, np. ulega analogicznym reakcjom chemicznym, jednak w przeciwieństwie do benzenu ten związek dość łatwo utlenia się pod wpływem silnych utleniaczy.

W reakcji monochlorowania naftalenu powstają dwa izomeryczne produkty.

1. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone dwóch izomerycznych
monochloropochodnych naftalenu, które powstają w reakcji tego związku z chlorem,
przebiegającej w obecności odpowiedniego katalizatora.

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych
w każdym nawiasie.


Monochlorowanie naftalenu jest przykładem reakcji (substytucji / addycji / eliminacji)
przebiegającej według mechanizmu (rodnikowego / elektrofilowego / nukleofilowego).
Funkcję katalizatora w tej reakcji mo pełnić (związki żelaza(III) / jony OH).

 

3. W odpowiednich warunkach naftalen może zostać utleniony zgodnie z poniższym schematem:

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

W tej reakcji powstaje również tlenek węgla(IV).

Uzupełnij tabelę wpisz formalny stopień utlenienia: atomu węgla oznaczonego literą 𝒂 we wzorze cząsteczki naftalenu oraz atomów węgla oznaczonych literami 𝒃 i 𝒄 we wzorze produktu reakcji. Napisz, ile moli elektronów oddaje 1 mol naftalenu w opisanym procesie utlenienia.

Naftalen – najprostszy policykliczny węglowodór aromatyczny o dwóch skondensowanych pierścieniach

Liczba moli elektronów: