Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja redukcji nitrobenzenu wodorem

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja redukcji nitrobenzenu wodorem

reakcja redukcji nitrobenzenu wodorem

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W wyniku redukcji nitrobenzenu wodorem otrzymano aromatyczną aminę, która reaguje z kwasem solnym w stosunku molowym 1 : 1 (reakcja 1.) oraz z bromem w stosunku molowym 1 : 3 (reakcja 2.).

Napisz równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.


Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

reakcja redukcji nitrobenzenu wodorem

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W wyniku redukcji nitrobenzenu wodorem otrzymano aromatyczną aminę, która reaguje z kwasem solnym w stosunku molowym 1 : 1 (reakcja 1.) oraz z bromem w stosunku molowym 1 : 3 (reakcja 2.).

Napisz równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.


Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.: