Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Długość wiązania w pm w węglowodorach (etan, eten, etyn).

Długość wiązania w pm w węglowodorach (etan, eten, etyn).

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W poniższej tabeli zestawiono długości wiązania między atomami węgla w cząsteczkach etanu,
etenu i etynu.

Długość wiązania w pm w węglowodorach (etan, eten, etyn).

W cząsteczce etanu przyjmuje się dla orbitali walencyjnych atomów węgla hybrydyzację typu
(sp / sp2
/ sp3
). Kąt między wiązaniami wytworzonymi przez każdy atom węgla
w cząsteczce etenu jest bliski (109o / 120o / 180o), a w cząsteczce etynu ten kąt jest równy
(109o / 120o / 180o). Wiązanie węgiel – węgiel jest tym krótsze, im (mniejsza / większa) jest
jego krotność.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno właściwe określenie spośród
podanych w każdym nawiasie.