Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Chloroetan (chlorek etylu) można otrzymać w reakcji addycji lub w reakcji substytucji.

Chloroetan (chlorek etylu) można otrzymać w reakcji addycji lub w reakcji substytucji.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Chloroetan (chlorek etylu) można otrzymać w reakcji addycji lub w reakcji substytucji.
Do zapoczątkowania jednej z opisanych reakcji konieczna jest np. obecność światła. W obu
tych przemianach substratem organicznym jest węglowodór – inny w każdej z przemian.
O węglowodorach tych wiadomo, że należą do dwóch różnych szeregów homologicznych.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Warszawa 1986.

Zapisz równania opisanych reakcji, z uwzględnieniem faktu, że jedna z nich zachodzi
w obecności światła. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Reakcja addycji:

Reakcja substytucji:

Określ, według jakiego mechanizmu (elektrofilowego, nukleofilowego, rodnikowego)
przebiegają opisane reakcje addycji i substytucji, w wyniku których można otrzymać
chloroetan. Uzupełnij tabelę.

Chloroetan (chlorek etylu) można otrzymać w reakcji addycji lub w reakcji substytucji.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji