Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - But-1,3-dien, przykładowy dien.

But-1,3-dien, przykładowy dien.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy
But-1,3-dien, przykładowy dien.

W reakcji przyłączania bromu do but-1,3-dienu – przy stosunku molowym substratów 1 : 1 –
oprócz związku X, który stanowi 55% produktów, powstaje 1,4-dibromobut-2-en
z wydajnością 45%:

But-1,3-dien, przykładowy dien.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X oraz podaj jego nazwę systematyczną.

But-1,3-dien, przykładowy dien.

Nazwa systematyczna: