Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Przemiany węglowodorów.

Przemiany węglowodorów.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych:

Przemiany węglowodorów.

O związkach organicznych I, II i III wiadomo, że:

• związek I jest monobromopochodną alkanu

• związek II jest alkoholem trzeciorzędowym

• w cząsteczce związku III są cztery atomy węgla i osiem atomów wodoru.

Zidentyfikuj związki I, II i III i napisz ich wzory półstrukturalne (grupowe).

Przemiany węglowodorów.