Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Typ i mechanizm reakcji węglowodorów nienasyconych.

Typ i mechanizm reakcji węglowodorów nienasyconych.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy
Typ i mechanizm reakcji węglowodorów nienasyconych.

Napisz równanie reakcji związku A z bromem w stosunku molowym 1:1 i określ, jakiego typu jest to proces. Związki organiczne przedstaw w formie wzorów półstrukturalnych (grupowych).

Równanie reakcji:

Typ reakcji: