Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przygotowano zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Wygląd zawartości probówki przedstawiono na zdjęciu obok.
Wykonano doświadczenie: do probówki zawierającej otrzymany odczynnik wprowadzono wodny roztwór glukozy i wymieszano zawartość naczynia (I etap). Następnie probówkę ogrzano (II etap).

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Na poniższych zdjęciach przedstawiono wygląd zawartości probówki po każdym z dwóch etapów doświadczenia.

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Na podstawie wyniku I etapu doświadczenia sformułuj i napisz wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy, a na podstawie wyniku II etapu doświadczenia wniosek dotyczący właściwości tego monosacharydu.

Wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy:


Wniosek dotyczący właściwości glukozy:

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Przygotowano zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Wygląd zawartości probówki przedstawiono na zdjęciu obok.
Wykonano doświadczenie: do probówki zawierającej otrzymany odczynnik wprowadzono wodny roztwór glukozy i wymieszano zawartość naczynia (I etap). Następnie probówkę ogrzano (II etap).

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Na poniższych zdjęciach przedstawiono wygląd zawartości probówki po każdym z dwóch etapów doświadczenia.

zalkalizowana zawiesina wodorotlenku miedzi(II)

Na podstawie wyniku I etapu doświadczenia sformułuj i napisz wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy, a na podstawie wyniku II etapu doświadczenia wniosek dotyczący właściwości tego monosacharydu.

Wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy:


Wniosek dotyczący właściwości glukozy: