Kursy maturalne

Program kursu obejmuje przygotowanie do matury z zakresu teoretycznego oraz przerobienie zadań tematycznych. Na tym kursie w rok przerobiony zostaje cały program biologii licealnej

Zajęcia grupowe z biologii i chemii

Olsztyn, Centrum H&B, Jaroty

160 h zegarowych
chemia (80 h) + biologia (80 h)

1200 zł (jeden przedmiot)

4

2 matury próbne

Ułożone przez prowadzącego i może skonfrontować swój poziom wiedzy z wymaganiami maturalnymi

+

Przewidziane są także zajęcia z mikroskopem

Do rozpoczęcia kursu zapraszamy także młodszych uczniów oraz osoby podwyższające wynik.

Zapraszamy do kontaktu