Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna.

Naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Schemat przedstawia budowę skóry człowieka.

Naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna.

Podaj nazwy struktur oznaczonych literami A i B oraz określ, jaką funkcję pełni każda z nich.

A –

B –