Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Rodzaj odporności uzyskanej po ekspozycji na surowicę przeciwtężcową.

Rodzaj odporności uzyskanej po ekspozycji na surowicę przeciwtężcową.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Gdy zranimy ciało i nie oczyścimy rany, do organizmu mogą wniknąć bakterie tężca. Toksyny produkowane przez te bakterie mogą spowodować bardzo groźne dla organizmu skutki. Żeby temu przeciwdziałać, podaje się zranionemu surowicę przeciwtężcową.

Odporność organizmu uzyskana przy zastosowaniu surowicy przeciwtężcowej jest

Rodzaj odporności uzyskanej po ekspozycji na surowicę przeciwtężcową.